Eustomias vitiazi

The Eustomias vitiazi lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 415 m environment.

* Eustomias vitiazi (Parin & Pokhil'skaya, 1974) * Eustomias vulgaris (Clarke, 2001) * Eustomias woollardi (Clarke, 1998) * Eustomias xenobolus (Regan & Trewavas, 1930) More

Eustomias vitiazi Parin & Pokhil'skaya, 1974 - Eustomias woollardi Clarke, 1998 - Eustomias xenobolus Regan & Trewavas, 1930 - 24.4. More

Eustomias vitiazi Parin and Pokhil'skaya, 1974 Eustomias vulgaris Clarke, 2001 Eustomias woollardi Clarke, 1998 Eustomias xenobolus Regan and Trewavas, 1930 Flagellostomias boureei (Zugmayer, 1913) Grammatostomias circularis Morrow, 1959 Grammatostomias More

Common names

Vitiaz dragonfish in English
維氏真巨口魚 in Mandarin Chinese
维氏真巨口鱼 in Mandarin Chinese

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias vitiazi
Authority : Parin and Pokhil'skaya, 1974