Eustomias uniramis

The Eustomias uniramis lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 340 m environment.

Search Eustomias uniramis on Web Images of Eustomias uniramis - Index: Eustomias uniramis Eustomias variabilis Eustomias vitiazi Eustomias vulgaris Eustomias woollardi Eustomias xenobolus More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias uniramis
Authority : Clarke, 1999