Eustomias melanostigmoides

The Eustomias melanostigmoides lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 900 m environment.

Eustomias melanostigmoides Gibbs, Clarke & Gomon 1983 Eustomias melanostigmoides Gibbs, Clarke & Gomon 1983, Smithson. Contr. Zool. (380):71, fig. 18e-f. Type locality: Off Hawaiian Islands, 21°30'N, 158°20'W, 0-900 m. Paratype: SIO 80-175 (1, 114 mm SL). More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias melanostigmoides
Authority : Gibbs, Clarke and Gomon,1983