Eustomias hulleyi

The Eustomias hulleyi lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 1200 m environment.

* Eustomias hulleyi (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias hypopsilus (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias ignotus (Gomon & Gibbs, 1985) * Eustomias inconstans More

grandibulbus (Gibbs, Clarke & Gomon, 1983) Eustomias hulleyi (Gomon & Gibbs, 1985) ... ca.wikipedia.org 2 Stomiidae - Wikipedia, the free encyclopedia Eustomias bimargaritatus Regan & Trewavas, 1930. ... Eustomias grandibulbus Gibbs, Clarke & Gomon, 1983. More

Eustomias hulleyi Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias hypopsilus Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias ignotus Gomon and Gibbs, 1985 Eustomias inconstans Gibbs, Clarke and Gomon, 1983 Eustomias insularum Clarke, 1998 Eustomias intermedius Clarke, 1998 More

status: Valid as Eustomias hulleyi Gomon & Gibbs 1985 Stomiidae: Melanostomiinae. Distribution: Atlantic. Habitat: marine. More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias hulleyi
Authority : Gomon and Gibbs, 1985