Eustomias bimargaritoides

The Eustomias bimargaritoides lives in the bathypelagic, marine, depth range 0 - 1200 m environment.

Eustomias bimargaritoides Gibbs, Clarke & Gomon 1983 Eustomias bimargaritoides Gibbs, Clarke & Gomon 1983, Smithson. Contr. Zool. (380):58, figs. 12(c, e), 13a. Type locality: North Pacific Ocean, 27°28'N, 155°26'W. Holotype: SIO 71-296 (102.1 mm SL). More

Eustomias bimargaritoides Gibbs, Clarke & Gomon 1983 Stomiidae: Melanostomiinae. Distribution: Central Pacific. Habitat: marine. More

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias bimargaritoides
Authority : Gibbs, Clarke and Gomon,1983