Family Elassomatidae

 

Elassoma - Elassoma is a genus of freshwater fish, the only member of family Elassomatidae and suborder Elassomatoidei of order Perciformes.

Order : Perciformes
Family : Elassomatidae