Genus Acropoma

Order : Perciformes
Family : Acropomatidae
Genus : Acropoma